NAME YAMAHA R1
BRAND YAMAHA
CAPACITY 1000CC
PRICE RM90,000
MAIN BRANCH MOTOR MANIAC ,KL