Name Brand Color Available Retail Price
Speedy MAZON Team MAZON Blue,Black RM 165
MAZON Bravo Textstream OSAKA Green Black RM 195
Yuraika ADIDAS Turqoise,pink RM 145